IPARD/TKDK 2007 yılından bu yana tarım sektörü için sürdürülebilir kalkınma ve ekonomik büyüme açısından kritik bir rol oynamaktadır. Tarımsal ürünlerin depolanması, pazarlama süreçleri ve kalitenin korunması, bu sektörün verimliliği ve çiftçi gelirlerinin artırılması açısından büyük öneme sahiptir. Bu noktada, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından desteklenen soğuk hava depoları, çiftçilere hem modern soğuk hava depoları ve işleme tesisleri inşaa ettirirken hem de %50 geri ödemesiz teşvikler sunmaktadır.

TKDK’nın sağladığı desteklerle inşa edilen soğuk hava depoları, tarım ürünlerinin uzun süreli depolanmasını mümkün kılar. Bu depolar, özellikle meyve, sebze, et ve süt gibi ürünlerin raf ömrünü artırarak, çiftçilere ürünlerini daha uzun süre boyunca pazara sunma imkanı tanır. Böylece, çiftçilerin ürünleri için daha iyi fiyatlar alması ve gelirlerini artırması mümkün olur.

Enerji verimliliği ve modern teknolojilerle donatılan TKDK destekli soğuk hava depoları, çevresel sürdürülebilirlik açısından da önemli bir rol oynar. Bu depolar, enerji tasarrufu sağlayarak çevresel etkiyi minimize ederken, aynı zamanda modern depolama teknolojileri sayesinde ürün kayıplarını azaltır. Bu durum, sadece çiftçiler için değil, aynı zamanda tüketicilere de kaliteli ve güvenilir tarım ürünleri sunma konusunda olumlu bir etki yaratır.

TKDK’nın soğuk hava depolarına sağladığı destekler, kırsal kalkınma açısından da önemli bir rol oynamaktadır. Bu depolar, kırsal bölgelerde tarımın modernize edilmesine katkı sağlayarak, yerel ekonomiyi güçlendirmekte ve istihdam yaratmaktadır. Ayrıca, çiftçilere sağlanan destekler, tarım sektörünün sürdürülebilir bir şekilde gelişmesine katkıda bulunmaktadır.

Sonuç olarak, TKDK destekli soğuk hava depoları, tarım sektöründe çiftçilere sağladığı avantajlar ve kırsal kalkınma üzerindeki olumlu etkileriyle, sürdürülebilir bir tarımın ve ekonomik büyümenin önemli bir unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu destekler, hem çiftçilerin gelir düzeyini artırmak hem de tarım sektörünü daha verimli ve çevresel açıdan sürdürülebilir hale getirmek adına önemli bir adımdır.

Bizler NetaCold Endüstriyel Soğutma Sistemleri olarak teknik ve evraksal takip açısından tecrübelerimiz ile siz değerli yatırımcılarımızın yanındayız.

info@netacold.com